USP NBA: HOUSTON ROCKETS-MEDIA DAY S BKN USA TX

Sep 25, 2017; Houston, TX, USA; Houston Rockets guard Chris Paul (3) and guard James Harden (13) pose for a picture during media day at Toyota Center. Mandatory Credit: Troy Taormina-USA TODAY Sports ORG XMIT: USATSI-363465 ORIG FILE ID: 20170925_kek_at5_308.JPG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *